August Vermeylenfonds Oudenaarde
welkom
Het bestuur van het A.Vermeylenfonds Oudenaarde heet u van harte welkom op zijn website !
Op vrijdag 27 november 2009 om 20u viert het Vermeylenfonds Oudenaarde het lustrum van zijn 20-jarig bestaan in de Volkszaal van het Stadhuis.
Bestuur A.Vermeylenfonds Oudenaarde bij de tentoonstelling "Vlaanderen te boek"
Lidmaatschap
Het lidgeld van het A.Vermeylenfonds Oudenaarde is 10 euro voor een gewoon lid, over te schrijven op rekening 877-7199001-62 van het A.Vermeylenfonds Oudenaarde.
Kijk ook eens op www.vermeylenfonds.be , de site van Vermeylenfonds nationaal. Als lid ontvang je ook het tijdschrift "De Nieuwe Gemeenschap".