August Vermeylenfonds Oudenaarde
Overzicht werkingsjaar 2004 - 2005
Najaarsactiviteit 2004 van het A.Vermeylenfonds Oudenaarde in samenwerking met de Liedtskring op
Onder constuctie