August Vermeylenfonds Oudenaarde
Overzicht werkingsjaar 2005 - 2006
Najaarsactiviteit 2005 van het A.Vermeylenfonds Oudenaarde in samenwerking met de Liedtskring op
Onder constuctie