August Vermeylenfonds Oudenaarde
Overzicht werkingsjaar 2010 - 2011
Najaarsprogramma 2010 van het Vermeylenfonds Oudenaarde
Uitstap
Op zaterdag 25 september 2010 bracht het vermeylenfonds Oudenaarde een bezoek aan het voormalige mijncomplex Le Grand Hornu. Professor kunsteducatie Willem Elias was er onze gids. De kostprijs bedroeg 45 € (entree, rondleiding, lunch en het boek Aspecten van de Belgische kunst na '45' van Willem Elias inbegrepen).
Theatervoorstelling
Op zaterdag 9 oktober 2010 om 20.30 uur bezocht het vermeylenfonds Oudenaarde de Woeker voor een optreden van actrice Antje De Boeck en de accordeonist Rony Verbiest met een programma over Louis Paul Boon. De prijs bedroeg 10 i.p.v. 12,50 euro.
Boekpresentatie
Op vrijdag 22 oktober 2010 om 20 uur werd in het VC Liedts de Franse vertaling van de roman 'Aphrodite' van Johan Soenen voorgesteld. Daarna vertelde de auteur hoe het boek tot stand kwam en vertelde de vertaalster Nicole Decostre waarom ze het boek vertaalde. De opbrengst van het boek, dat 18 euro kost, gaat volledig naar het kankeronderzoek van de ULB. Samen met het Vermeylenfonds waren het VC Liedtskasteel, le cercle laďque Le Flambeau de Leuze-Frasnes en VC De Branderij Ronse de medeorganisatoren.
Week van de Smaak
Het Vermeylenfonds Oudenaarde organiseerde op 14 November 2010, in samenwerking met La cantera del brujo VZW en Liedtskring, Spaanse tapas: wat zijn dat en hoe smaken ze? Deze culinaire speurtocht naar religieuze verdraagzaamheid in het Precolumbiaanse Spanje stond in het teken van de Week van de Smaak en onder auspiën van UVV.
Prijs: de toegangsprijs bedroeg 12 Euro.
Lezing
Op vrijdag 3 december 2010 om 20 uur gaf Nick Meynen, journalist en publicist, een lezing over Pakistan in het VC Liedts.
De toegang bedroeg 2 € voor leden en 3 € voor niet leden. Het entreegeld was bestemd voor hulp aan Pakistan via Artsen zonder Grensen.
Voorjaarsprogramma 2011 van het Vermeylenfonds Oudenaarde
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van de Vrijzinnige Verenigingen Oudenaarde ging door op vrijdag 14 januari 2011 in het Liedtskasteel.
Lezing
Op vrijdag 18 februari 2011 oorganiseerde het V.F. Oudenaarde in het VC Liedtskasteel een steeds actuele en boeiende avond over de "Problematiek van de Koerden".
Spreekster was Marlies Casier, wetenschappelijk onderzoekster van de Universiteit Gent( Vakgroep Studie van de Derde Wereld ). Marlies Casier publiceerde in 2010 een boek "In de bres voor de Koerden", waarin ze ondermeer de belangstelling van Vlaamse politici voor de mensenrechten van de Koerden in kaart brengt.
Iedereen was gratis welkom.
Theatervoorstelling
Op zondag 27 maart om 18 uur in zaal "De Woeker": Theatervoorstelling "Vise en Versa", een blijspel van Hilde Vleugels gespeeld door Theater De Doorbraak.
De normale prijs bedroeg 8 €, maar leden van het Vermeylenfonds betaalden slechts 6 €.
Tentoonstelling
Op vrijdag 8 juli om 20 uur opende in Vrijzinnig Centrum LIEDTS( Parkstraat 2-4, 9700 Oudenaarde) de boekententoonstelling "Fransschrijvende Vlaamse auteurs". De tentoonstelling werd ingeleid met een lezing gaande over ‘Fransschrijvende Vlaamse auteurs’ gebracht door dr. Nicole Verschoore. Een drink werd aangeboden door de Liedtskring vzw.
Openingsuren: op zaterdag 9 en 16 juli 2011/zondag 10 en 17 juli 2011 was de tentoonstelling te bezoeken telkens van 10 tot 12 u en van 14u30 tot 17 uur.
De organisatie werd verzorgd door het A. Vermeylenfonds Oudenaarde en Liedtskring vzw met de steun van de IMD Oost-Vlaanderen, onder de auspiciën van de U.V.V. vzw.