August Vermeylenfonds Oudenaarde
historiek
Het August Vermeylenfonds (AVF) is een sociaal-culturele vereniging die over Vlaanderen verspreid zowat 90 plaatselijke, actieve afdelingen telt. Het AVF werd opgericht in 1945 naar aanleiding van het overlijden van Prof. Dr. August Vermeylen, die in 1930 als eerste rector van de vernederlandste Universiteit van Gent werd verkozen. Hij was professor Nederlandse letterkunde en kunstgeschiedenis. Hij was ook romancier en essayist, senator voor de Belgische Socialistische Partij en medestichter van de Belgische PEN-club . In al deze functies ijverde hij voor het gebruik van het Nederlands in alle openbare sectoren in Vlaanderen, vooral in het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Het AVF werd opgericht om het gedachtegoed van August Vermeylen te bewaren en verder uit te dragen door het organiseren van passende sociaal-culturele activiteiten. De werking van het AVF is gebaseerd op drie fundamentele principes: een democratisch socialisme, een gezond Vlaamse bewustzijn en vrij onderzoek (vrijzinnigheid). Het AVF staat ook voor pluralisme, solidariteit en interculturaliteit. De huidige algemene voorzitter is Prof. Dominique Verté(VUB).
Vermeylenfonds Oudenaarde
Het August Vermeylenfonds Oudenaarde werd opgericht in februari 1989. Feestredenaar was de toenmalige minister Luc Van den Bossche die kwam spreken voor een volle Volkszaal in het Oudenaards Stadhuis. Sindsdien worden er jaarlijks een 10-tal activiteiten georganiseerd: allerlei lezingen, uitstappen, tentoonstelling- en theaterbezoek, talkingdinners. Thuishaven van het AVF-Oudenaarde is het VC Liedtskasteel.
Voorzitter van het August Vermeylenfonds Oudenaarde is Prof. em Dr. Johan Soenen, bestuurleden zijn Trudy Ernste, Nadine Provost, Ruth Reychler en Roger Van Keer.
Activiteiten van het Vermeylenfonds Oudenaarde o.a.:
Organisatie van tentoonstellingen in het VC Liedtskasteel, o.a. Johan Van Geluwe, Patrick De Bleeckere, "Vlaanderen te boek", Willy Van Sieleghem, Tijl Uilenspiegel, een muzikale evocatie van Bertolt Brecht...
Lezingen over o.a. Oudenaardse wandtapijten, feminisme in de Turkse literatuur, Omer Wattez, "Kinderen en Islam", "New Orleans, voor en na Katrina", Palestina, Zuid-Oost-Vlaamse dialecten, panelgesprek bij de Gemeenteraadsverkiezingen...
Daguitstappen naar Bonn, Utrecht, Gent, bijwonen van theatervoorstellingen en bezoeken aan kunsttentoonstellingen in binnen- en buitenland ...
Talking dinners o.a. de keuken van Perú, de Koerdische keuken, Argentijnse empanadas, geschiedenis en keuken van de Roma, groene bananen en Incasoep uit Ecuador...